Taxe de școlarizare anul universitar 2019-2020
  • 3500  lei/an  pentru  ciclul  I  de  licență  -  Programele  de  studii:  Silvicultură,  Exploatări forestiere, Cinegetică (zi şi ID), Măsurători terestre și cadastru
  • 3500 lei/an pentru ciclul II de masterat – MEF, MSTEF și SM.

Studenții  anului  I  licență  zi,  învățământ  la  distanță  şi  master  au  de  achitat  până  la  data de 31 octombrie 2019, suma rămasă pentru completarea primei tranşe  (1750 lei), adică suma de  750 lei  (1000 lei au fost achitați la admitere); iar a doua tranșă în valoare de 1750 lei, până la data de 31 martie 2020.

Studenții anilor II, III şi IV, care studiază în regim normal de  studenți  cu  taxă,  vor achita taxa anuală de studiu de 3500 lei conform calendarului:

Prima tranşă:  1750 lei,  până  la  data  de  31.10 .2019

A doua tranşă: 1750 lei,  până la data de 31 martie 2020

Taxele pentru Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere se pot achita la Casieria Universității din Corpul T (lângă telefoane), chitanța se aduce la secretariatul facultății.