Comisia de repartizare a locurilor de tabără în vacanța de vară 2018

 Comisia de repartizare a locurilor de tabără în vacanța de vară  2018  la Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere formata din

1) Comisia de acordare a locurilor de tabără pentru vacanța de vară a anului universitar 2017– 2018 formată din: 1. Prof. dr. ing.  Stelian Alexandru BORZ, Prodecan  - Preşedinte2. Ing. Silvana - Alina DARIE, Secretar şef facultate -  Membru 3. Răzvan CRUCEANU – reprezentant al studenților (ASUT) – Membru

2) Comisia de rezolvare a contestațiilor pentru acordare locurilor de tabără pentru vacanța de vară a anului universitar 2017– 2018 formată din:      1. Prof. dr. ing.  Iosif  VOROVENCII, Prodecan - Membru     2. Conf. dr. ing. Victor Adrian INDREICA - Membru

Detalii
Prelungirea termenului pentru plata taxei de scolarizare

În atenția studenților cu taxă, biroul Consiliului de Administratie al Univeristatii Transilvania a aprobat următoarele:

  1. Prelungirea termenului pentru plata taxei de școlarizare pentru studenții cu taxă, pană la data de 24 iunie 2018
  2. Exmatricularea studenților cu taxă care nu au făcut dovada achitării taxei de școlarizare pentru anul universitare 2017-2018, începand cu data de 02 iulie 2018