Anunț bursa socială

Bursa de ajutor social - Anul universitar 2018-2019

Studenții a căror familie nu a realizat pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) un venit net lunar mediu mai mare decat salariul minim net pe economie, respectiv 1112 lei/membru de familie, pot depune cerere în vederea obținerii bursei de ajutor social

Se pot descărca de aici documentele referitoare la 

 acte 

 cererea.

Repartizare limbi străine

În atenția studenților de anul I 

S-au întocmit listele cu repartizarea pe limbi străine, acestea se pot consulta aici

Anunt sesiune suplimentara Septembrie 2018

În ședința consiliului facultății din data de 17.09.2018 s-a aprobat organizarea unei sesiuni suplimentare în perioada 21-25 septembrie 2018

Studenții care participă în această sesiune, vor achita taxa de 50 lei/disciplină și vor prezenta chitanța cadrului didactic

Studenții care susțin și promovează examene în această sesiune, în vederea promovării anului, vor ocupa numai locuri cu taxă, indiferent de punctajele pe care le însumează